Navarathri 2014 recipes

Navarathri 2014 recipes

verkadalai-sundal-recipe கொண்டகடலை-சுண்டல் Sweet sundal recipe pasi paruppu sundal recipe Rajma sundal recipe Channa dal sundal recipe    semiya kesari rava kesari paal kesari kalkandu pongal சக்கரைப் பொங்கல்  thengai-payasam-with-rice ulundu vadai recipe puliyogare recipe 1 thayir-sadam-தயிர் சாதம்  coconut rice lemon+rice-recipePuli aval Lemon aval Puli idiyappam pepper idiyappam

Friday, October 28, 2011

    
     Some times we could not believe certain facts suddenly. Especially, if it is a sad news. I was in the same state when I came to know one of our blogger friend, Jayasree who blogged at Experiments in Kailas kitchen passed away from this world. She was one of few bloggers I know right from the days I started blogging. She never failed to write comment on each post of mine, I too even if I miss few  posts, I go back to the archive and make sure I write comment to her posts. I have not interacted with her personally but I had a great respect towards her. I always admire her traditional recipes she had posted in her blog. For few days I was feeling so bad and she is still in my memories and will be for ever. And I took this opportunity to post one of her lovely post,when Lataji and few other fellow bloggers came up with the idea of posting tribute posts for her.

I tried her Aval kozhukattai she had blogged here. This is a very healthy steamed snack/tiffin or even a breakfast or dinner. Very flavourful and easy to make and tastes awesome! Do try this out for your family and you will agree with me.
aval-kozhukattai-recipe

Aval Kozhukattai recipe

Indian Breakfast/ snacks
Prep Time: 5 mins    |  Cook time: 20 mins    Makes: 20

Ingredients


Aval/Poha/Beaten rice  2 cups 
Water  2 cups 
Salt  1 tsp 
Grated coconut  2 tblsp 

To temper

Oil 2 tsp
Mustard 3/4 tsp
Urad dal 1 tsp
Channa dal 1 tblsp
Green Chilli 1
Curry leaves 1 sprig

Method

 1. Use thick variety of aval for best result. Powder the aval coarsely in a mixer. Use juice/inch option to carefully do this evenly.
 2. avl1
 3. Heat a pan with oil and temper with the items given under “to temper” table.Add water, salt and bring to boil.
 4. avl2
 5. Add the powdered aval and mix well. cook till all water gets absorbed and the mixture resembles upma. Will take 2 minutes approximately.
 6. avl3
 7. Switch off the stove and add grated coconut and mix well and cool down.
 8. avl4
 9. Grease an idly plate and make kozhukattais out of the aval mixture and steam it for 5 minutes.
 10. avl5

 
 Serve hot with any chutney or sambar. It tastes as such very nice as a snack. So you can enjoy it as tiffin with tea/coffee too.
Poha-dumplings.1jpg

Posted by
Labels: , , , ,

37 comments:

 1. Looks so yumm and wonderful breakfast Raji. Even I too wanted to make a post for her, will do that after Nov 5th. Its really sad news :( even though we have never met her personally.

  ReplyDelete
 2. Its really a big lose to blogger world..Jayashree is a humble and friendly person..Nice click on aval kozhukattai,its my fav one.

  ReplyDelete
 3. Those are few touching words you have coined there Raji.
  We are all in this togetnher, and miss her badly, still cannot believe that fate can play such tricks.
  I am pretty sure that these aval kozukkattais will feature in our breakfast menus often. They are healthy and filling at the same time.

  ReplyDelete
 4. Such a nice gesture...And the kozhukattai looks yum, healthy and tasty too!

  ReplyDelete
 5. nice write up. when ever i see her photo i admire the calmness in her face.Great tribute.Nice recipe and beautiful clicks.

  ReplyDelete
 6. That's so sweet of you Raji to remember a dear blogger friend. Even though we haven't met there is a bond and relationship between blogger friends - that has touched me.
  Kozhukkattai looks yummy. Love such simple food.

  ReplyDelete
 7. Each time when i see her pic in a post for her and even still sometimes i see her pic in fb popping up i can't believe she is not there anymore. Even though we have not see her it is such a surprise how close we feel to each other in the blog world.

  ReplyDelete
 8. sounds pretty nice and easy. will try this soon!

  ReplyDelete
 9. It's really one of the most terrible things to have happened..Can't still believe that she's no more...Aval kozhukattais have turned out very well.

  ReplyDelete
 10. Great tribute Raji...
  Perfectly done n healthy recipe.

  ReplyDelete
 11. Wow looks yummy and delicious .... And a great tribute to jayasree .....

  ReplyDelete
 12. really very sad...kozhukattai looks yumm n perfect i do it with raw rice...nice click!

  ReplyDelete
 13. Thats a very nice gesture started by our fellow bloggers...it was such a sad news,really hard to digest...nice kozhukattai

  ReplyDelete
 14. We all miss her :( Even I could not sleep for a couple of days after the news, luckily got distracted by Nthya's virtual bridal shower -
  Aval kozhaktais look SO delicious - making it for dinner tonight -

  Nice tribute Raji :) hope you & your family had a wonderful Deepvali - cheers, priya
  http://priyasnowserving.blogspot.com/search/label/Blog%20Anniversary%20Giveaways%20on%20going

  ReplyDelete
 15. வருத்தமான செய்தி,அவரின் ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்தனைகள்...கொழுக்கட்டை ரொம்ப நல்லாயிருக்கு!!

  ReplyDelete
 16. Felt sad after reading that she was a blogger. We all bloggers share a wonderful relationship with one another. May her soul rest in peace.

  ReplyDelete
 17. Thatz such a lovely gesture!! Our prayers r with her family
  The kozhukattai looks soo yummy.I am going to try it this weekend:-)

  ReplyDelete
 18. Great tribute dear..
  perfectly made and delicious snack

  ReplyDelete
 19. A tribute to her with perfectly made kozhukattias

  ReplyDelete
 20. Nice thought and nice post!

  ReplyDelete
 21. Lovely tribute to a great blogger, we miss her, aval kozhukattais looks healthy and filling..

  ReplyDelete
 22. I am shocked to hear the news. I used to follow her blog regularly. Can somebody tell me what happened to her ?

  ReplyDelete
 23. I still can't get over the sudden demise of our blogger friend Jayasree. that was really nice gesture Raks....very healthy breakfast

  Deepa
  Hamaree Rasoi

  ReplyDelete
 24. Aval Kozhukattai. They looked like the Undrallu so dear to Ganesh, but I find that they are made of atukulu ( rice flakes ) . Ilike atukulu, maramaralu, ( puffed rice), Futana dal , green chillies , salt, pieces of onion and green chillies mixed together with a dash of lemon juice to make adelicious chat. Need to try your Aval Kozhukattai.

  ReplyDelete
 25. She was a wonderful person and Am a follower of her blog. May her soul rest in peace and God give her family courage and strength..!
  Tasty Appetite

  ReplyDelete
 26. I too felt really bad hearing that news..I am thinking to do a post for her too...And this looks really yummy and healthy...Thanks for the recipe Raji

  Aarthi

  ReplyDelete
 27. May her soul rest in peace. Lovely tribute Raji...
  Awesome Clicks...

  ReplyDelete
 28. Great tribute dear..aval kozhukattai looks delicious..I tried out your eggless chocolate cake and it turned out great, I have posted it in my space today and linked to ur recipe as well !!

  ReplyDelete
 29. This is really nice of you Raks. Though i dunno her, I thought to post some recipe from her too. BTW, you preparation is rocking as usual.

  ReplyDelete
 30. A wonderful way of expressing one's thoughts! A simple and a neat dish,looks delicious raji :)

  ReplyDelete
 31. How sad to hear about Jayashree. I frequently visited her website and she posted the Appam recipe on my request. My heartfelt condolences to her family. She touched so many through her recipes.

  ReplyDelete
 32. hi raks
  i made this today.............thanks a lot....i love ur recipes.....n make them........i am a fan of ur recipes.........thanks again.
  jayanthi ramesh

  ReplyDelete
 33. Hi Raji,
  I tried this aval kozhukattai as dinner on new year's eve. I chose this, as i had to prepare dinner, that should be simple, less time consuming and easy to prepare as i go home from office. This one exactly matched my requirements and i got good appreciations from my huby and in - laws too. Thanks again.

  ReplyDelete
 34. Hi Raks,
  I tried out this recipe with a small change in the ingredients :) instead of adding 2 cups of aval, i added a cup of aval and replaced the 2nd cup with oats :) The output is a lot more healthier one and it tasted good too :)

  ReplyDelete
 35. hi raji..i tried all of your paneer recipes it came out very well...thanks fr ur recipes..i hope u will post more...im d new one fr your blog thank u

  ReplyDelete
 36. hi raks ..i have been a gr8 fan behind ths recipe say for around 3 yrs from the cooking small booklets released by snehidhi book ..actually today i tried ur version to take a change from my normal one ..u have done it like the upma kozhukattai usually called as arisi kozhukkattai ...its just the poha , so i thnk adding it in boiled water and doing all those stuffs is even pretty time consuming ..here u go ! the actually very quicky one is u need to wash the poha (thick ones preferred ) ..then use those tempering wat ever u have said here and we can add ginger and hing for aroma , green chilli's finally ...add those in the poha , add coconut above it (say 1/4 cup) bcoz thats gonna realy make it delicious and soooper soft ...then give it a gud stir , if u want u can go ahead and add lemon juice too a small amt ...finally steam it for 10min or 5 min as u said ..thats enough ...OMG ! that wud be like heaven ..we can avoid the grinding part and the cooking part even ... but i liked the way u gave a pulse before making the dish , actually it gives a gud texture ...in the book they finished it by making coconut chutney ( just grind coconut , green chilli and split chick peas in small amt of yogurt ) and temper it as we do it normally for the chutney ...that was literally speaking HEAVEN RAKS ! try it sometime , if u havent .... iam sure u wud like that ! thanx !

  ReplyDelete
 37. Hi,recently am following ur blog from breakfast to dinner .trying one by one.all came out awesome.my family liked it very much and they praised me that I'm doing innovative and tasty.all credit goes to u raks.thanks..whomever ask now I'm asking them to refer ur blog only.that too brahmin receipes more.love it.great work

  ReplyDelete

Thank you for visiting my space and leaving comments,your comments are really appreciated...

To bloggers Please do not give link back to your event announcement along with your comments. I may delete your comment otherwise,sorry!

Back from school Kids Snacks

pizza   spicy pizza   paneer tikka pizza   bread pizza cups   pasta muffins   pizza-buns-cut   masala buns  puffs   Bread corn rolls   Soya kheema toast   french toast   `aloo toast   chocolate sandwich   butter corn pastacheesy pasta   mac n cheese   1 min microwave cake   corn fritters   quasedilla   hot chocolate   nutella milkshakevanilla milkshake   nutella chapathi   aloo kathi roll   cookies   pancakes   crispy idli fry   cocktail idlies

Related Posts with Thumbnails