Navarathri 2014 recipes

Navarathri 2014 recipes

verkadalai-sundal-recipe கொண்டகடலை-சுண்டல் Sweet sundal recipe pasi paruppu sundal recipe Rajma sundal recipe Channa dal sundal recipe    semiya kesari rava kesari paal kesari kalkandu pongal சக்கரைப் பொங்கல்  thengai-payasam-with-rice ulundu vadai recipe puliyogare recipe 1 thayir-sadam-தயிர் சாதம்  coconut rice lemon+rice-recipePuli aval Lemon aval Puli idiyappam pepper idiyappam

Friday, December 7, 2012

puli-aval-recipe (Tamarind Poha)
     This is my favorite like the  Lemon Aval I posted earlier. Mom makes this for me for dinner. I had forgotten this one after I got married. Once when she came here to SG, I was wondering what to have for my dinner. This is my daily routine. What’s for dinner routine. I always want something hot and prepared freshly, preferable a tiffin for dinner, where as Vj is just opposite. So the problem is always for me. So mom quickly asked me why dont you make puli aval. Its easy to make and u like it also? Then only I remembered this after years, though I dint showed up to mom that I have not prepared it for so long. Most of the times I am lazy to prepare something for myself and eat this and that(all unwanted junks! Sad) and fill my tummy. But aval/ flattened rice or poha is healthy also. Why I dont find time for myself to prepare this I always wonder. Sometimes things dont come to mind at that instant of time!
       And while everything was running behind my mind, mom took the poha she took from India and made this under 20 minutes and gave me. Should anyone tell the heavenly taste of the comfort food made by your own mom and placed in your hands?  It was divinely. Sigh. If only we get the same feeling everyday Striaght Face. I usually do not use peanuts, but added this time to get it beautiful for the photoshoot Winking. And the below picture is the inspiration from the Murugan Idli shop’s puli sadam/ lemon sadam banner here in SG. I always drool and watch it without batting my eyelashes. I wanted to make a picture look like that – GORGEOUS- ! But the picture came out the same or not is another question, still … I myself liked the click. A rare satisfaction hehe. And actually I have to admit, I made this post just for clicking these pictures. Otherwise its similar to my Lemon aval recipe.
puli-aval-easy-breakfast 

Puli Aval recipe

Recipe Cuisine: Indian  |  Recipe Category: Breakfast
Prep Time: 15 mins    |  Cook time: 5 mins    Serves: 2

Ingredients

Flattened rice/ poha/ aval (thick variety) 1 cup
Tamarind Goose berry sized
Turmeric 1/4 tsp
Salt 1 tsp + adjust per ur taste
Sesame oil 1 tsp

 

To temper

Sesame oil 1 tbsp
Mustard 1 tsp
Urad dal 1 tsp
Channa dal 1 tbsp
Peanuts 2 tblsp
Asafoetida 3 generous pinches
red chillies 2
Green chillies 2
Curry leaves 1 sprig

 

Method

 1. Wash poha well twice in water. Extract tamarind juice and make it one cup with water. Heat it until it starts to boil. Add it to the washed, well drained poha. The water should immerse the poha well. But just enough for that, not more.1-poha 
 2. Add turmeric, a pinch of asafoetida and salt to it. Mix well. Keep it covered for min 5-10 minutes or max. until you cook. By the time you open, all the water would have been absorbed by the poha.2-poha 
 3. Heat a kadai with oil and temper with the items given under ‘To temper’ table. Add green chillies and curry leaves in the later part to ensure the dals get fried well. Lastly add the asafoetida.3-aval
 4. Add the soaked poha. Mix well and gently pat it to level it in the kadai and cook covered in low flame for 3-4 minutes.4-poha 
Notes
 •  Soaking in hot tamarind water gives you soft texture aval. Also makes the cooking easy and quick.
 • The turmeric added will have its effect only after the poha gets cooked. Until that, you may not feel the colour. You can see this in step 4.
 • Do not add more water and soak, otherwise the poha turns gooey.
 • I use sesame oil for topping, just before eating to give a nice flavour.
 • I use both the chillies just for flavour.
 • I used ready made tamarind paste. So the job was super easy.

Mix well and top with sesame oil and enjoy the Puli aval. Tastes great even after cooled down. puli-aval-recipe

Posted by
Labels: , ,

28 comments:

 1. i haven't seen this banner you are referring to, will keep an eye out for it next time :) my mom in law makes this really well. i love it!

  ReplyDelete
 2. Tamilnadu version is slightly different from Karnataka's famous Gojju avalakki...I just love it,tangy,spicy and yummy

  ReplyDelete
 3. Some simple recipes are only at home!!! so simple, so yummy and so healthy!!!
  Sowmya

  Ongoing Event - CWF - Whole Wheat Flour
  Ongoing Event - Let's Party - Eggless Bakes and Treats
  Ongoing Event - SYF & HWS - Ginger

  ReplyDelete
 4. My mother makes the same..and I love it with curds and sugar! She adds Moar Molaga to this, to take a bite of it every now and then!! V. tasty!

  ReplyDelete
 5. poha is healthy one raks :) i add some veggies :) and some times paneer !

  ReplyDelete
 6. Love the shot Raks! this my favourite too
  http://great-secret-of-life.blogspot.com

  ReplyDelete
 7. My Mother used to prepare this puli aval during janmashtami(she named it as KARA AVAL) along with sweet aval...so tempting..

  ReplyDelete
 8. I make the puli avil by adding little jaggery in tamrind water. add little sambar or rasam powder while soaking. Do seasoning as usual. Can add little black til and 2-3 grains of Menthia (roasted and powdered ) add little coconut also. Yum Yum.

  ReplyDelete
 9. Yah We too make it often...Love this to the core.. Yumm :) Poha is such a handy one always :)

  ReplyDelete
 10. super tempting and inviting

  ReplyDelete
 11. Great..my breakfast tomorrow :))

  http://vegetarianmedley.blogspot.com/

  ReplyDelete
 12. Looks very delicious. Love the flavors. Yummy!

  ReplyDelete
 13. This used to be regular in my parents place too. I bring the thick variety poha from India just for this dish, otherwise use the thinner variety for the rest of the dishes.
  I like the peanuts in the dish, they add to the looks in your picture and the crunch to the dish.

  ReplyDelete
 14. My hubby's fav poha. Once try by saute the onion and also add sambar powder which will give a different and yummy taste Raji.

  ReplyDelete
 15. easy n tasty recipe

  Iam back to blogging...Plz..visit 1ce dear...
  Visit my new
  face book page
  http://www.facebook.com/Mahaslovelyhome?ref=hl

  ReplyDelete
 16. i love this puli aval more compared to lemon poha...looks very inviting...amazing clicks as always :) love it!!

  ReplyDelete
 17. love this tangy and delicious upma ...
  nice clicks dear :)

  ReplyDelete
 18. Love this tangy poha, one of my mom's signature dish too.

  ReplyDelete
 19. Yummy recipe,love to grab it from the screen...Pics luks exactly same raji:)

  ReplyDelete
 20. yummyyyyyyyyyyyyyyyyyyy I love it so much.What a click raks looks lovely.

  ReplyDelete
 21. Never tried poha & tamrind combo, must say looks really inviting.

  First time to ur space & loved it. Happy to follow u, stop by mine when u get time

  Blog - http://shwetainthekitchen.blogspot.com/
  Facebook Page - https://www.facebook.com/ShwetaintheKitchen

  ReplyDelete
 22. Hi
  This is new to me the picture is so tempting Gosh I get med aval which will get soaked on washing ... I will gv a try n let u know thanks for such tempting recipes

  ReplyDelete
 23. nice and easy to cook.
  if u get time visit my blog which is created new.
  www.tasteaspoon.blogspot.in

  ReplyDelete
 24. Can it done using the thin variety of aval.?

  ReplyDelete
  Replies
  1. I dont think, coz, we need to soak, if u soak thin aval, then it may turn mushy?

   Delete

Thank you for visiting my space and leaving comments,your comments are really appreciated...

To bloggers Please do not give link back to your event announcement along with your comments. I may delete your comment otherwise,sorry!

Back from school Kids Snacks

pizza   spicy pizza   paneer tikka pizza   bread pizza cups   pasta muffins   pizza-buns-cut   masala buns  puffs   Bread corn rolls   Soya kheema toast   french toast   `aloo toast   chocolate sandwich   butter corn pastacheesy pasta   mac n cheese   1 min microwave cake   corn fritters   quasedilla   hot chocolate   nutella milkshakevanilla milkshake   nutella chapathi   aloo kathi roll   cookies   pancakes   crispy idli fry   cocktail idlies

Related Posts with Thumbnails